Rady a návody - První malování.

Barvu nanášíme malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním. Doporučujeme nejméně dvouvrstvé nanášení, bez ohledu na druh barvy nebo povrchu a bez ohledu na to, zda jsme podklad před malováním vyrovnávali nebo ne. Při nedůsledném dodržování návodů hrozí obtíže při prvním nebo některém z dalších renovačních nátěrů.

Základním kritériem pro výběr vhodné skupiny barev je požadavek na odolnost natřených povrchů: zda postačuje odolnost proti suchému oděru nebo zda musí být omyvatelné, resp. odolné proti mokrému oděru. Při výběru konkrétní barvy dbáme ještě na to, zda je dodávána v požadovaném barevném odstínu a zda našim požadavkům odpovídá také v dalších vlastnostech.

S přáním pěkného dne Ivan Podolák majitel.